ตัวแทนจำหน่าย

front shop 2แฟรนไซส์ ภาคภูมิ กรุ๊ป เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านสะดวกซื้อซึ่งดำเนินธุรกิจเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตการเกษตแบบรครบวงจร และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จุดเด่นของแฟรนไซส์ ภาคภูมิ กรุ๊ป มีรายการผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตการเกษตรแบบรครบวงจร ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบอาชีพการเกษตรทั่วประเทศไทย มีรูปแบบร้านค้าที่ทันสมัย มีระบบการจัดการ ภายในร้านที่ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเชียน และสู่ตลาดระดับโลก ได้อย่างภาคภูมิใจ และสง่างาม

นโยบายการขยายสาขาแฟรนไซส์

ขายแฟรนไชส์ นอกจากการขยายสาขาเองแล้วทางบริษัทยังให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ PPF ทีมงานที่บริหารจัดการ ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานหลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและ แผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำ และแก้ปัญหาต่างๆ

man

สิ่งที่ผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับ จากเงินลงทุน 3 แสนบาท

 • ได้รับสินค้า มูลค่า 2 แสนบาทได้รับเครดิต สินค้ามูลค่า 2 แสนบาท เป็นระยะเวลา 30 วัน
 • อุปกรณ์ตบแต่งร้านค้าครบชุด พร้อมสื่อสิ่งพิมพ์ มูลค่า 4 หมื่นบาท ฟรี
 • ลงซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าทั้งระบบ มูลค่า 4 หมื่นบาท ฟรี
 • ลงอุปกรณ์กล้องวงจรปิดครบชุด พร้อมติดตั้ง มูลค่า 2 หมื่นบาท ฟรี
 • วางแผนสื่อในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าแฟรนไชส์ครบวงจร
 • บริการขนส่งสินค้า ณ จุดร้านค้าแฟรนไชส์ทั่วประเทศไทย
 • การฝึกอบรมในการทำธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมืออาชีพ
 • ได้สิทธิ์รับรางวัล ทั้งเงินสด ท่องเที่ยว และรางวัลอื่น ๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น

สิทธิประโยชน์/หน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วน

 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร วิทยากรธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ภาคภูมิการเกษตรกรุ๊ป
 • ทำสัญญาว่าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของบริษัท
 • ได้รับเงินค่าน้ำมันรถ 10,000 บาท/ เดือน (เฉพาะ 3 เดือนแรกเท่านั้น)
 • ได้รับค่าคอมมิชชั่นยอดขายสินค้า จากร้านค้าแฟรนไชค์ที่แนะนำทุกบิลทุกใบเสร็จ (เฉพาะรายการสินค้าเท่านั้น)
 • ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีลงพื้นที่ปฏิบัติงานต้องแสดงบัตรทุกครั้ง

รูปภาพ ร้านค้าในเครือ บริษัทภาคภูมิ

153564 153565 153566 153567 153568 153569 153570 153571 153572 153573 153574 153575 153576 153577 153578 153579 153580 153581 153582 153583 153584 153585 153586 153587 153588 153589

Comments are closed.