ภาคภูมิกรุ๊ปเปิดตัว “แฟรนไชส์คนรักดิน” หวังปรับปรุงดินทั่วประเทศ

มาแล้ว แฟรนไชส์คนรักดิน ภาคภูมิกรุ๊ปเปิดตัวคลินิกดิน จองสิทธิ์ 1 อำเภอ 1 สาขา หวังปรับปรุงดินทั่วประเทศยกระดับเกษตรกรไทย นายกฤษชนก ตัณฑเศรณีวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภาคภูมิการเกษตร003 จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพกว่า 20 ปีนั้น ปรากฏว่า ขณะนี้บริษัท ฯประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการผลิต เช่น ฟอสเฟตหิน เพอร์ไลต์แคลเซียม โดโลไมท์ ซีโอไลท์ ปูนมาร์ล และอุปกรณ์การผลิต จนสามารถทำให้ธุรกิจของบริษัทฯอยู่แนวหน้าของประเทศได้ ซึ่งผลผลิตส่วนหนึ่งได้ส่งไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านด้วย อาทิ กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายกฤษชนก กล่าวในระหว่างเปิดตัวแฟรนไชส์ว่า ขณะนี้ทางภาคภูมิกรุ๊ป ได้ก่อตั้งบริษัท คลีนิคดิน จำกัด โดยภารกิจดูแลด้านให้บริการ ตรวจวัดคุณสมบัติของดินในลักษณะศูนย์ตัวแทน หรือ แฟรนไชส์ เพื่อให้บริการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พื้นฟูสภาพของดินทางการเกษตรแบบครบวงจร จุดเด่นของแฟรนไชส์…

Continue reading